کاربر : کاربر مهمان
نسخه چاپی صفحه   صفحه اصلی  
راهنمای صفحات :  صفحه اصلی  >  اطلاعات سازمان  >  اعضای هیئت 4 نفره  
هیأت 4 نفره استان که وفق مواد (3-13) و (3-14) مبحث دوم مقررات ملی شروع بکارر نموده تا کنون 4 جلسه تشکیل و 15 مصوبه در خصوص رفع مشکلات اجرائی شیوه نامه با توجه به مقتضیات استان داشته است بطوریکه مشکلات مربوطه به رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی ، نظارت، دفاتر مهندسی اجرا و طراحی و مجریان حقوقی ، مجریان انبوه ساز ، کاردانهای فنی ساختمان حل شده است.
نام و نام خانوادگیسمت
آقاي دكتر  باقر  کرد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان
آقاي مهندس  مسعود  مالکی مدیر کل راه و شهرسازی استان
آقاي دكتر  سید مسلم  سید الحسینی شهردار زاهدان
آقاي مهندس  عبدالباسط  بزرگ زاده رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان