کاربر : کاربر مهمان
نسخه چاپی صفحه   صفحه اصلی  
راهنمای صفحات :  صفحه اصلی  >  کتابها و نشریات  >  مقررات ملی ساختمان  
مبحث 1: تعاریف
1.6 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1392        تعداد دفعات دانلود : 209
مبحث 2: نظامات اداری
1.21 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1384        تعداد دفعات دانلود : 261
مبحث 3 : حفاظت ساختمان در برابر حریق
2.17 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1392        تعداد دفعات دانلود : 133
مبحث 4: الزامات عمومی ساختمان
2.59 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1392        تعداد دفعات دانلود : 133
مبحث 5 : مصالح و فرآورده های ساختمان
3.69 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1392        تعداد دفعات دانلود : 133
مبحث 6 : بارهای وارد بر ساختمان
2.77 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1392        تعداد دفعات دانلود : 166
مبحث 7: پی و پی سازی
1.31 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1392        تعداد دفعات دانلود : 111
مبحث 8 : طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی
1.13 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1392        تعداد دفعات دانلود : 162
مبحث 9 : طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه
6.31 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1392        تعداد دفعات دانلود : 163
مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
5.2 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1392        تعداد دفعات دانلود : 111
مبحث 11 : اجزای صنعتی ساختمانها
1.74 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1392        تعداد دفعات دانلود : 95
مبحث 12 : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
1.94 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1392        تعداد دفعات دانلود : 174
مبحث 13 : طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها
667.12 KB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1382        تعداد دفعات دانلود : 195
مبحث 14 : تأسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع
1.51 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1391        تعداد دفعات دانلود : 164
مبحث 15 : آسانسورها و پله های برقی
1.16 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1392        تعداد دفعات دانلود : 145
مبحث 16 : تأسیسات بهداشتی
2.21 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1391        تعداد دفعات دانلود : 166
مبحث 17 : تأسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها
1.86 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1389        تعداد دفعات دانلود : 138
مبحث 18 : عایق بندی و تنظیم صدا
2.07 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1390        تعداد دفعات دانلود : 93
مبحث 19 : صرفه جویی در مصرف انرژی
3.58 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1389        تعداد دفعات دانلود : 177
مبحث 20 : علایم و تابلوها
3.28 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1388        تعداد دفعات دانلود : 98
مبحث 21 : پدافند غیر عامل
1.75 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1391        تعداد دفعات دانلود : 145
مبحث 22 : مراقبت و نگهداری از ساختمان ها
1.19 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1392        تعداد دفعات دانلود : 229