کاربر : کاربر مهمان
نسخه چاپی صفحه   صفحه اصلی  
راهنمای صفحات :  صفحه اصلی  >  کتابها و نشریات  >  مقررات ملی ساختمان  
مبحث اول : تعاریف
1.49 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : ----        تعداد دفعات دانلود : 1661
مبحث دوم : نظامات اداری
5.24 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1384        تعداد دفعات دانلود : 3143
مبحث سوم : حفاظت ساختمان در برابر حریق
2.71 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1380        تعداد دفعات دانلود : 1366
مبحث چهارم : الزامات عمومی ساختمان ( نسخه پی دی اف پیشنهادی غیر مصوب )
1.8 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1387        تعداد دفعات دانلود : 1311
مبحث پنجم : مصالح و فرآورده ھای ساختمانی
3.39 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1382        تعداد دفعات دانلود : 1079
مبحث ششم : بارهای وارد بر ساختمان
5.55 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1385        تعداد دفعات دانلود : 1975
مبحث هفتم : پی و پی سازی ( نسخه پی دی اف پیشنهادی غیر مصوب )
2.03 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1388        تعداد دفعات دانلود : 1434
مبحث هشتم : طرح و اجرای ساختمانھای بامصالح بنایی
1.36 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1384        تعداد دفعات دانلود : 1113
مبحث نهم : طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ( نسخه پی دی اف 1385)
6.97 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1388        تعداد دفعات دانلود : 1181
مبحث دهم : طرح و اجرای ساختمانھای فولادی ( نسخه پی دی اف 1384 )
7.6 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1387        تعداد دفعات دانلود : 1309
مبحث یازدهم : اجرای صنعتی ساختمانھا
1.92 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1383        تعداد دفعات دانلود : 676
مبحث دوازدهم : ایمنی و حفاظت کار در حين اجرا
1.74 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1385        تعداد دفعات دانلود : 1417
مبحث سیزدهم : طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ھا
4.1 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1382        تعداد دفعات دانلود : 1306
مبحث چهاردهم : تاسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھویه مطبوع
5.27 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1380        تعداد دفعات دانلود : 732
مبحث پانزدهم : آسانسورھا و پله ھای برقی ( نسخه پی دی اف 1380 )
6.42 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1387        تعداد دفعات دانلود : 1182
مبحث شانزدهم : تاسیسات بھداشتی
11.45 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1382        تعداد دفعات دانلود : 691
مبحث هفدهم : تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گازطبیعی ساختمانها ( نسخه پی دی اف 1381 )
4.05 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1387        تعداد دفعات دانلود : 766
مبحث هجدهم : عایق بندی و تنظیم صدا
2.26 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1380        تعداد دفعات دانلود : 511
مبحث نوزدهم : صرفه جویی درمصرف انرژی
2.19 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1381        تعداد دفعات دانلود : 1054
مبحث بیستم : علائم و تابلوھا
2.21 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1384        تعداد دفعات دانلود : 721
مبحث بیست و یکم : پدافند غیر عامل
5.95 MB : اندازه فایل          آخرین نسخه : 1391        تعداد دفعات دانلود : 1378